TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / TRANG THƠ (page 10)

TRANG THƠ

8/3 Phụ Nữ

Mau cười rồi cũng thật dễ khóc / Phụ nữ đa phần là thế đấy ! / Thương thương, nhớ nhớ, nhớ rồi thương / Yêu yêu, ghét ghét, ghét rồi yêu

Đọc thêm