TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 150)

THÔNG TIN

Mái Ấm Không Tên

Năm nay điểm đến của chúng tôi là một mái ấm có 50 trẻ em mồ côi cơ nhỡ, từ Kontum quá tải nên đưa về vùng Củ Chi để thành lập một mái ấm mới do các Thầy Dòng Phaolô dân ngoại phụ trách

Đọc thêm