HUYNH ĐOÀN

Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Bà Rịa : Thánh Lễ Tổng Kết Cuối Năm 2019

Vào 8h30 sáng 17/01/2020, Ban Phục vụ Huynh Đoàn các cấp trong Giáo Phận Bà Rịa đã quy tụ về nhà Truyền Thống Huynh Đoàn Long Hương để tham dự Lễ Tổng Kết và phát bằng khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đã đạt thành tích tốt trong công tác sinh hoạt và học tập năm 2019.

Đọc thêm