TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / HUYNH ĐOÀN (page 3)

HUYNH ĐOÀN

Tháng Mười, 2019

Tháng Chín, 2019

Tháng Tám, 2019

  • 31 Tháng Tám

    Lá Thư Tháng 09 / 2019 : Những Bài Thánh Ca Tân Ước

    Các thánh ca Tân Ước được chọn, ngoài ba thánh ca Tin Mừng được đọc hằng ngày, sách phụng vụ năm 1971 đã thêm vào kinh chiều một số bài thánh ca Tân Ước từ sách Khải Huyền, hoặc các thư của hai thánh Phêrô và Phaolô.

  • 25 Tháng Tám

    Hành Hương Đức Mẹ Sông Mê Kông

    Các pho tượng được vớt lên ven bờ sông, cách bến đò 250 mét, tượng thứ nhất là tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm cao 1m5 vớt  ngày 16/04/2008; tượng thứ hai là tượng Mẹ Thiên Chúa cao 2m3, vớt cách đó không xa ngày 19/11/2012.