TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / HUYNH ĐOÀN (page 5)

HUYNH ĐOÀN

Tháng Bảy, 2019

 • 9 Tháng Bảy

  Bartolomeo Fernandes des Martires : Tân hiển thánh Dòng Đa Minh

  Ngày 5-7-2019, đức Phanxicô đã tuyên thánh chân phước TGM Bartolomeo Fernandes des Martires OP (1514-90), một chuyên viên công đồng Trento và nổi tiếng vì các hoạt động bác ái...

 • 7 Tháng Bảy

  Cầu Nguyện Cho Tổng Hội Dòng Đa Minh 2019

  Tổng hội Dòng Đa Minh 2019 sẽ khai mạc ngày 8/7 tại Tòa giám mục Xuân Lộc và bế mạc ngày 4/8 tại tu viện thánh Martinô Hố Nai.

 • 5 Tháng Bảy

  Xin Chào : Welcome to General Chapter OP 2019

  Xin cho Tổng hội luôn nhắc nhở mọi thành phần trong Gia đình Đa Minh rằng : chúng ta phải trở thành môn đệ của Chúa Kitô bằng cách cẩn thận đón nhận lời của Người, và gìn giữ với một trái tim trung thành.

Tháng Sáu, 2019