HUYNH ĐOÀN

HĐGDĐMVN/ GP. Hải Phòng: Viếng thăm huynh đệ 2019

Tiếp tục chuyến thăm viếng huynh đệ các Huynh Đoàn Miền Bắc, sau Huynh Đoàn Gp. Hưng Hóa, Bắc Ninh, vào lúc 16 giờ chiều ngày 04.06.2019, phái đoàn đến thăm Cha Chánh xứ giáo xứ Kẻ Sặt Phêrô Nguyễn Văn Nguyên. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc thăm viếng huynh đệ Giáo phận Hải Phòng vào sáng ngày 05.06.2019.

Đọc thêm