SUY NIỆM

Ngày 07.10: Khám phá ân sủng

flower21Người ta đánh giá mức thành đạt một người dựa vào danh vọng, giàu sang, tầm ảnh hưởng, nhưng giá trị đích thực của một người trước mặt Thiên Chúa chính là ân sủng của Ngài ở nơi người ấy.

Đọc thêm

Ngày 01.10: Nên như trẻ nhỏ

Chiêm ngắm Thánh Têrêxa để hiểu hơn con đường “nên như trẻ nhỏ” mà Chúa Giêsu muốn nói. Đó là con đường đơn sơ, phó thác, khiêm hạ, xóa mình đi để cho Thánh Nhan Chúa được tỏ hiện và tỏa sáng.

Đọc thêm

Ngày 30.09: Nghịch lý “lớn và nhỏ”

Ở đời, ai cũng muốn “ăn trên ngồi trước”, “được làm vua”, “được kẻ hầu người hạ”..., để “vinh thân phì da”, để “cả họ được nhờ”...; còn Đức Kitô lại dạy ta một con đường khác, trái nghịch với thế gian.

Đọc thêm