GIẢNG LỄ 2017

Nghe giảng lễ thánh Phêrô và Phaolô năm 2009-2020

Nghe giảng lễ thánh Phêrô và Phaolô năm 2009-2019

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Đọc thêm

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2009 – 2020)

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2009 – 2018)

Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin  

Đọc thêm