Giáo Xứ Cà Mau Dâng Hoa Hồng – Hoa Lòng Cho Mẹ Maria.

Trong tâm tình của một người con thảo hiếu, biết ơn, trong tháng HOA, cả giáo xứ thực hiện:

–  Mỗi ngày, mỗi người đọc một Kinh Kính Mừng sốt sắng, cầu nguyện cho xứ đạo, gia đình và  bản thân.

–  Đọc Kinh Cầu Đức Mẹ trước mỗi Thánh Lễ Chúa nhật và sáu ngày trong tuần.

–  Lần Chuỗi Mân Côi  tại Núi Đức Mẹ mỗi tối vào lúc 19 giờ.

–  Và vào ngày Chúa nhật cuối cùng của tháng 05, tất cả  giáo dân trong 5 thánh Lễ  đều dâng  Hoa Hồng (tự lo)  cùng với các em Thiếu nhi  trên Cung Thánh. để dâng HOA LÒNG cho Người Mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, bảo bọc, gìn giữ từng người. Một người Mẹ luôn lắng nghe, xoa diu, băng bó và ủi an mỗi khi con buồn sầu đau khô và thương tích đầy mình!

Sau đó, từng người lần lượt tiến lên dâng Hoa  cá nhân cho Mẹ để biểu tỏ tâm tình cảm tạ tri  ân, tâm tình tạ tội xin lỗi và tâm tình tin tưởng nguyện xin.

                                                                                                              Gx  Cà Mau

Giáo Xứ Cà Mau Dâng Hoa Hồng – Hoa  Lòng Cho Mẹ Maria.

https://gpcantho.com/giao-xu-ca-mau-dang-hoa-hong-hoa-long-cho-me-maria/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *