Hãy nghe lời Người (Lễ Chúa Hiển Dung 06.08.2015)

Lời Chúa: Mc 9, 1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu.

 Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.

 Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”

Suy niệm: Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người” 

Sử điệp này không chỉ dành cho ba môn đệ thân tín nhất của Đức Giêsu là Phêrô, Gioan và Giacôbê mà còn là sứ điệp từ trời gửi đến cho tất cả mọi người, mọi tín hữu Ki-tô giáo.

“Hãy nghe lời Người”, nghe đây không là mở tai để lắng nghe tiếng nói từ ai đó. Mà nghe lời ở đây là tuân phục, làm theo lời người nào đó chỉ dạy theo lẽ khôn ngoan.

“Lời Người”, ngày hôm nay ta không thể nghe trực tiếp từ Đức Giê-su như khi xưa Người giảng dạy cho các môn đệ, các Tông đồ. “Lời Người” hôm nay được “nghe” từ Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn quyền của Hội Thánh.

Ta tự hào xưng danh là Ki-tô hữu, là người thuộc về Đức Ki-tô đương nhiên ta phải lắng nghe và thực hành Lời Người. Mà muốn lắng nghe, thực hành lời Người thì chắc chắn ta phải có lòng tin, cậy, yêu mến. Chỉ khi có một niềm tin  kính tôn thờ, lòng cậy trông vững vàng và một tình yêu mến nồng nàn mới có thể nghe lắng nghe và thực hành. Vì Lời Người không phải luôn dễ dàng để thực hiện, không phải luôn suôn sẻ cho ta đi trên đại lộ thênh thang.

Nghe được Lời Người đã là khó, thực hành còn khó hơn. Đến như Phê-rô, tông đồ Cả, người môn đệ thân tín nhất của Chúa Giê-su còn phải lên tiếng: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”, Mặc dù trước đó vài phút ông vừa tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”

Thế đấy! Con người luôn yếu đuối nên khi gặp thử thách gian nan, khí trái ý cực lòng thì rất khó “Lắng nghe Lời Người” dù lời Người là chân lý, lời Người là sức sống, lời Người là ánh sáng đời con, Lời Người đổi mới cho cuộc đời… (Bài hát Lắng nghe Lời Chúa). Chỉ khi cuộc sống mỉm cười với ta, thuận theo ý ta thì việc Lắng nghe Lời Người quả là dễ dàng ai ai cũng có thể thực thi.

Với đời sống và sứ vụ người giáo dân Đa Minh ta không chỉ Lắng nghe Lời Người trong đời sống cá nhân mà còn sứ vụ mang “Lời Người” đến với anh chị em chung quanh: cùng đọc và chia sẻ, suy niệm Lời Chúa trong sinh hoạt cộng đoàn, sau giờ phút suy niệm chia sẻ cần có quyết tâm hành động cụ thể để anh chị em trong Huynh đoàn nhắc nhớ, động viên, thúc giục nhau thực hành Lời Chúa; không quên quan tâm đến nhau trong cuộc sống hàng ngày để cùng nhau sống và thực hành Lời Chúa cách trọn hảo hơn. Quan trọng hơn cả là thực hiện giờ kinh tối trong gia đình với phần đọc, suy niệm, chia sẻ và thực hành Lời Chúa. Ánh sáng cần chiếu giãi từ bản thân, gia đình rồi mới tới hội đoàn, giáo xứ

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, con cảm tạ Cha đã cho chúng con nhận biết Đức Giêsu là Con Yêu Dấu của Cha và đã gửi sứ điệp nhắn nhủ con “hãy nghe lời Người”. Nhưng lạy Cha, con yếu đuối không đủ can đảm, sức mạnh, không đủ tin tưởng phó thác để sống theo lời Chúa dạy. Xin áng sáng Cha chiếu tỏa tâm hồn con, để cho con lòng tin tưởng, cậy trông, yêu mến Đức Giêsu Kitô Con Yêu Dấu của Cha như thế con có thể lắng nghe Lời Người thực hiện được điều Chúa ước muốn và chờ đợi ở chúng con. 

Xin thánh hóa và biến đổi tâm hồn con, lạy Chúa.

Theresa