Ngày 11.08.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XIX Thường Niên

THỨ BA: 11. 08. 2015
T. CLARA, Trinh nữ (N)

Mt 18,1-5.10.12-14

1. Ghi nhớ: “ Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất ”’. (Mt 18,14).

2. Suy niệm: Trong cuộc sống người ta thường hay khinh khi, cách xa những người tội lỗi. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu cho ta thấy được sự đáng thương của những người tội lỗi, mà trong Tin Mừng gọi là những kẻ “ bé mọn ” . Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, qua hình ảnh con chiên lạc chúng ta đã thấy được điều đó rất rõ. Vì những kẻ chính là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta giúp đỡ những kẻ bé mọn là lúc chúng ta đang thực thi ý Chúa. Do đó, mỗi người phải làm việc tông đồ trong mọi hòan cảnh, trong mọi lúc, mọi nơi và bằng mọi cách để phục vụ những kẻ bé mọn theo tinh thần của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy quan tâm đến những người “ bé mọn ”

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin ban sức mạnh của Thánh Thần Chúa xuống cho chúng con, để chúng con biết can đảm quay về với Chúa sau những lần lầm lỗi, hầu được sống mãi trong tình yêu của Ngài. Amen.