Ngày 21.02: Biết cách sinh lời

21/02/15 Thứ Bảy sau Lễ Tro
Mồng Ba Tết. Thánh hoá công ăn việc làm.
Mt 25,14-30

Biết cách sinh lời

“Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” (Mt 25,20)

Suy niệm: Với một người có đầu óc kinh doanh –  như ông chủ trong bài Tin Mừng – thì việc nhận cả vốn lẫn lời gấp đôi từ đầy tớ là điều không thể tốt hơn. Tốt cho ông và cũng tốt cho chính người được ông tin tưởng giao của cải cho. Phần ông, ông biết được người đầy tớ nào trung tín, cần mẫn để giao cho những công việc quan trọng hơn; phần người được giao, anh ta trưởng thành hơn trong việc sử dụng của cải, thứ mà anh phải vay mượn lúc đầu. Tin Mừng không cho biết anh làm lời bằng cách nào, chỉ biết là anh đã có cả vốn lẫn lời để hoàn lại cho ông chủ. Anh được chủ khen thưởng vì anh biết cách sinh lời. Để được kết quả như thế, chắc chắc anh phải suy nghĩ, động não, bàn hỏi với nhiều người, vận dụng mọi thời cơ nếu không muốn mất cả chì lẫn chài! Anh đã phải khôn khéo trên thị trường lắm lúc khốc liệt tựa như là chiến trường!

Mời Bạn: Sau những ngày xuân, bạn sẽ bước vào một năm mới để “kinh doanh” số vốn Chúa tin tưởng giao phó cho bạn: khả năng, thời giờ, của cải… Bạn hãy coi lại số vốn đó là gì, bao nhiêu, và sẽ phải đầu tư như thế nào.

Chia sẻ: Có ba bước để đầu tư đem lại lợi nhuận thiêng liêng là xin: cầu nguyện, tìm: học hỏi, và gõ: thực hành điều ta học được nơi Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín câu Lời Chúa sau đây: “Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giao cho con số vốn là những gì con đang có. Xin giúp con biết nhận ra con chỉ là người quản lý, chứ không phải là chủ nhân, và tìm cách làm lời cho Chúa và cho con trong năm Ất Mùi này.