Ngày 30.08.2015: Chúa nhật XXII Thường Niên

CHÚA NHẬT: 30. 08. 2015
Mc 7, 1 – 8. 14 – 15. 21 – 23

1. Ghi nhớ:“Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng các việc nó làm thì xấu xa” (Ga 7, 7)

2. Suy niệm: Trong Tin mừng theo Thánh Gioan thế gian được hiểu theo hai nghĩa tích cực và tiêu cực. Ở đây từ thế gian được hiểu theo nghĩa thứ hai. Đó là những người chống đối Chúa. Chúa Giêsu làm chứng cho sự thật nên Người đã chỉ cho họ biết những việc làm sai trái. Thay vì đón nhận, họ đã thù ghét và tìm mọi cách để hãm hại Chúa. Tuy nhiên, cây ngay thì không sợ chết đứng. Vì thế, Chúa an ủi các môn đệ hãy an tâm sống như Chúa nếu bị thế gian thù ghét.

3. Sống lời Chúa: An tâm sống theo lời Chúa dạy.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã nói: “Vì danh Thầy các con sẽ bị mọi người thù ghét nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi”. Xin cho con vững tin vào lời Chúa hứa.