Ngày Thánh Thể của Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc” – 24 giờ cho Chúa

Hội Nghị Tuyên Uý và Huynh Trưởng Toàn Quốc ngày 08- 10/01/2024 đã chọn hai ngày trong tháng 06 và tháng 10 quanh năm làm “Ngày Thánh Thể của Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc” (24 giờ cho Chúa). Đây là việc làm đạo đức tốt đẹp để biểu hiện lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng của Thiếu Nhi Thánh Thể chúng ta. Mặt khác, với tinh thần “tham gia” của người Thiếu Nhi Thánh Thể trong lòng Mẹ Giáo Hội, Thiếu nhi dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những hy sinh nhỏ bé của mình cùng với tấm lòng đơn sơ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, Cho Giáo Hội, Giáo phận, Giáo xứ, gia đình, và quê hương Việt Nam.
Vì vậy, Tổng Liên Đoàn TNTT VN xin gửi tới Quý Cha, Quý Trợ Uý, Huynh trưởng và các em Thiếu nhi Thánh Thể lịch chầu cụ thể (xem chi tiết tại bài đăng này).
Tuỳ theo hoàn cảnh của Giáo phận, xin các Liên Đoàn tổ chức giờ chầu thật sốt sáng.
Có thể là hình minh họa về cuống vé, bản thiết kế và văn bản cho biết 'Kontum Liên 15. Anrê Nha Trang Liên Đoàn Quy Nguyễn Văn Thuận Gỏn Doản Người Chứng Thứ Nhắt Liên Đoàn Anrê Phú Yên 11g-12g -Liên Đoàn Phêro Liên Doàn Simon Phan Đắc Hòà 13g-14g 14g-15g Đoàn Các Phan Thiết 15g-16g Nam Phú Cường Long Xuân Đoàn Philip Phan Văn Minh 18g-19g Thánh Tuỷ 19g-20g Việt hoàn cảnh của phận, Chúa xuồng Liên Đoàn Thánh Giáo những giây phút sung Chúa chúng Kính chúc Quý Cha, Quý Trợ Huynh Trưởng thương Giêsu Thánh Thế. chúng chầu thật thực hiện, chắc chẳn hương đầy niềm vui TNTT/VN, ngày tháng năm 2024'Qua những giây phút bên Chúa mà Thiếu Nhi Thánh Thể chúng ta thực hiện, chắc chắn nguồn ân sủng của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ xuống trên Giáo Hội, thế giới và quê hương Việt Nam của chúng ta.
Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, bản đồ và văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *