Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2011-2023)

SUY NIỆM

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2016)

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 15,21-28)

 Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” Người đáp : “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

Bấy giờ Đức Giêsu đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2017:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2014:

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2011:

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

SUY NIỆM