Phim hoạt hình: Tình làng nghĩa xóm


Phim hoạt hình: Tình làng nghĩa xóm


“Bán anh em xa mua láng giềng gần” là câu thành ngữ nhắc nhở mọi người phải luôn biết quý trọng tình làng nghĩa xóm. Văn hóa Việt Nam trước đây được xây dựng theo “cơ cấu văn hóa làng”, nó cũng tạo ra những con người biết hy sinh vì người khác, mang lại một cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, những năm gần đây, vì quá đề cao cá nhân chủ nghĩa, tính ích kỷ ngày một khuynh đảo cuộc sống con người, mang lại bao đâu thương trong cuộc sống. Phim hoạt hình “Tình làng nghĩa xom” của khoanhkhacyeuthuong muốn gửi đến độc giả “thông điệp yêu thương” trong đời sống cộng đồng. Xin được giới thiệu với cộng đoàn và chân thành cám ơn khoanhkhacyeuthuong.

 UlOjmx7qhgg