Thánh lễ Thứ Năm Tuần II Phục Sinh (23.04.2020)

Thứ Năm Tuần II – Mùa Phục Sinh

Lễ 4g30 sáng

Lễ 4g45 sáng

Lễ 5g00 sáng

Lễ 5g15 sáng

Lễ 5g30 sáng

Lễ 5g15 chiều

Lễ 5g30 chiều

Lễ 7g00 tối

Lễ 7g15 tối

Lễ 7g30 tối

 

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, khi Chúa dẫn toàn dân xuất hành,

mở đường chọ họ đi và ở giữa họ,

đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy.

Ha-lê-lui-a.

Bài đọc 1 : Cv 5,27-33

Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Bấy giờ, viên lãnh binh Đền Thờ cùng các thuộc hạ điệu các Tông Đồ đến giữa Thượng Hội Đồng ; vị thượng tế hỏi các ông rằng :  “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi !”  Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng : “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.  Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi ; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy,  và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội.  Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.”  Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.

Đáp ca:

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu :Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 3,31-36

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ;  Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.  Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.  Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.  Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.  Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Ca hiệp lễ

Chúa nói : “Thầy ở cùng anh em

mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lê-lui-a.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *