Thơ: BỐN THƯƠNG

Bản án tử hình ký cho Ngài

Pháp trường náo động người lao xao

Bọn người thắng cuộc vẻ mừng rỡ

Môn đệ Giê su chuốc nghẹn ngào

Núi Sọ chìm đắm trong tang thương

Người xem đứng chật khắp ngả đường

Giê su trên vai vác Thánh giá

Nặng nề lê gót từng đoạn đường

Từng bước chân lê trĩu nặng hơn

Ba lần ngã xuống lại vực lên

Giê su kiệt sức thân đau buốt

Ngậm đắng trên môi lòng tái tê

Tội lỗi loài người vác trên vai

Mang lên núi Sọ dâng về Cha

Nhục hình có làm đau thể xác

Trong tim giữ đẹp Thánh ý Cha

Bốn thương Con Chúa chịu đớn đau

Vác cây Thánh giá lên đồi cao

Cho con hằng ngày vác Thánh giá

Bước trên đường Chúa đã đi qua.

Giuse Hà