Trang Thơ: Tính sổ

 

Cuối năm ngồi tính sổ

Thấy mình nhiều lỗi sai

Đức mến còn thiếu xót

Phạm cả luật công bằng

Chưa bác ái vị tha

Chưa yêu người như Chúa

Chưa thanh sạch cõi lòng

Chưa dứt mọi đam mê

Còn sân si tham vọng

Còn mơ ước sự đời

Còn ham chơi lười học

Còn ít vui, khổ nhiều

Cuối năm tính sổ lòng

Nguyện cầu Chúa thứ tha

Vì con thật yếu đuối

Xin Ngài luôn đỡ nâng.

BCT

15/1/2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *