Video bài hát Rosary Children – Thiếu Nhi Mân Côi

Thiếu nhi Mân Côi là phong trào thiếu nhi cầu nguyện bằng kinh Mân Côi trên toàn thế giới. Tuổi các em từ 4 đến 14 tuổi, vì các trẻ Mục đồng Fatima và thánh nữ Bernadette Lộ Đức đều nằm trong khoảng tuổi này khi Đức Mẹ hiện ra. Qua lời cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, Đức Mẹ sẽ hướng dẫn giới trẻ sống tốt đồng thời thánh hóa gia đình và giáo xứ.

Tham khảo thêm tại trang Web: http://childrensrosary.blogspot.com/http://childrensrosary.org/en/2969-2/

https://youtu.be/dPSpmjfxBTA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *