TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 40)

TÂM TÌNH

Vui trong Chúa

Trong cuộc sống hãy học cách cảm thông, bao dung và cả sự khiêm nhường, thay vì nói những lời đả kích, hạ nhục nhau thì hãy nói những lời góp ý trân thành, có như thế mới giúp nhau tiến bộ được.

Đọc thêm