TRANG CHỦ / TÂM TÌNH (page 40)

TÂM TÌNH

Thơ: Lặng ngắm

Lặng ngắm về nơi Chúa hạ sinh / Ôi làm sao thấu suốt ân tình / Vì yêu con Chúa hiến thân mình / Xuống cõi hồng trần đêm GIÁNG SINH.

Đọc thêm

Thơ: Dụ ngôn hai người con

Người Cha có được hai con / Yêu thương rất mực lại còn quan tâm / Lắng lo, chăm chút từng phần/ Tinh thần, vật chất, ân cần bảo ban / Trông nom, săn sóc lo toan / Giúp con tiến triển, gia cang thuận hòa

Đọc thêm

Lá Đơn

Ba đứa con nheo nhóc, chị lại phải chạy qua chạy lại: chợ búa, giặt giũ, lau dọn, nhắc nhở bảo ban các cháu. Chẳng còn thời giờ chăm sóc cho chính bản thân nói chi đến công tác chung.

Đọc thêm