CÁO PHÓ: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Rụ, Thân phụ Lm. Martin Têrêsa Nguyễn Trung Du, OP.

Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Ông Cố Giuse NGUYỄN VĂN RỤ

Thân phụ Lm. Martin Têrêsa Nguyễn Trung Du, O.P. (Tu xá thánh Gia Thịnh, Tây Ninh)

đã được Chúa gọi về lúc 04 giờ 10 ngày 27 tháng 12 năm 2023.

Thánh lễ An táng cho Ông Cố Giuse

được cử hành vào lúc 06 giờ 30 thứ Bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2023

tại Giáo xứ Đông Quang, Tổng giáo phận Sài Gòn.

Kính xin quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Giuse.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *