TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN / XUÂN LỘC (page 8)

XUÂN LỘC

Tháng Tám, 2016

  • 10 Tháng Tám

    HĐGDĐMVN/GP. Xuân Lộc : Viếng thăm huynh đệ

    Ngày 9.8.2016 – Cha Đặc trách và BPV Huynh đoàn Tỉnh dòng đến thăm viếng Huynh đệ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc tại nhà truyền thống Huynh đoàn, đền thánh Martino Hố Nai.

Tháng Năm, 2016

Tháng Một, 2016

Tháng Mười Hai, 2015

  • 21 Tháng Mười Hai

    Giới thiệu Tân Đặc Trách HĐĐM giáo phận Xuân Lộc

    Xin giới thiệu với anh chị em Huynh đoàn, Cha giám tỉnh qua văn thư ngày 14-12-2015, đã chính thức bổ nhiệm cha Antôn Trần Bảo Toàn OP làm Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Xuân Lộc, và cha Đa Minh Nguyễn Thành Lượng OP làm Phụ tá.

Tháng Mười, 2015

Tháng Tám, 2015

Tháng Bảy, 2015

Tháng Sáu, 2015