Giới thiệu tân Đặc trách HĐGDĐM giáo phận Hải Phòng

Giới thiệu tân Đặc trách HĐĐM Hải Phòng

Anh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn, sau khi trao đổi với những vị liên hệ, và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã làm đơn thỉnh nguyện ngày 06-04-2019. Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 10-04-2019, đã giới thiệu và chính thức phê chuẩn vị Đặc trách Huynh Đoàn Đa Minh :

Cha Giuse Lý Văn Thưởng OP
Đặc trách Huynh đoàn GP Hải Phòng

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, để liên hệ theo sứ vụ.

Xin Huynh Đoàn giáo phận Hải Phòng giới thiệu vị Tân Đặc Trách cho các Liên Huynh và Huynh Đoàn, và bày tỏ lòng tri ân với quý đặc trách đã mãn nhiệm.

Sài Gòn ngày 14 tháng 04 năm 2019

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *