Sách tháng Đức Bà: Ngày X – Ðức Mẹ là Mẹ cậy trông

1. Ðức cậy bởi đức tin mà sinh ra. Ðức Mẹ có lòng tin mạnh mẽ thì cũng có đức cậy vững vàng. Ðức Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều: Người sầu khổ từ khi thánh Si-mê-on báo cho biết cái chết khổ nhục của Chúa Giêsu sau này; nhưng dù cay cực thế nào, người hằng vững lòng cậy trông và phó thác nơi Chúa.

Vì Ðức Mẹ đã biết: Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chẳng khi nào từ bỏ con cái thờ phượng Người. Khi đến ngày sinh mà không tìm được nơi trú, khi giữa đêm khuya phải trốn chạy sang Ai Cập, khi Chúa Con chết treo trên thập giá, lúc nào Ðức Mẹ cũng vững vàng cậy trông Thiên Chúa vô cùng nhân từ.

Lúc thiếu thốn vất vả phần xác, khi đau khổ tâm hồn, Ðức Mẹ vẫn vui chịu mọi sự để lập công.

Nhờ lòng cậy trông vững vàng của Ðức Mẹ, các tông đồ, các giáo hữu không hề sờn lòng nản chí trong cơn bắt bớ tàn phá đạo thánh Chúa, sau khi Chúa Giêsu đã về trời. Vì thế, trong kinh “Lạy Nữ Vương” đã xưng Ðức Mẹ là “Ðấng các bổn đạo cậy trông”.

2. Chẳng những Ðức Mẹ làm gương cho ta về sự trông cậy vững vàng mà còn giúp những ai nản lòng được vững tâm trông cậy nữa, trong các tội, không có tội nào nguy hiểm và có thể hại ta bằng tội ngã lòng cậy trông Thiên Chúa.

Ðó là tội Ca-in xưa tự bảo mình rằng: “Tội tôi nặng qúa, chẳng có lẽ nào Chúa tha cho tôi được”. Ðó cũng là tội Giu-đa xưa, sau khi bán Chúa, đã đi thắt cổ chết khốn nạn. Người mắc tội ấy khốn nạn hơn ai hết, vì nghĩ rằng : chẳng còn cách gỡ mình, cho khỏi được nữa.

Hỡi những ai mắc mưu ma quỉ, nản lòng cậy trông Chúa, hãy nhớ Ðức Mẹ là Mẹ cậy trông. Xưa nay, biết bao người bắt chước Ca-in và Giu-đa, nói rằng: “tội tôi nặng quá, Chúa không thể tha được”. Ðáng thương thay!

Chúng ta hãy chạy lại cùng Ðức Mẹ, Người là Mẹ nhân từ của chúng ta, Mẹ chúng ta chỉ biết thương yêu mà không muốn oán phạt ai. Các thánh ví Ðức Mẹ như tàu No-ê: tàu No-ê xưa cứu sống gia đình ông. Ngày nay Ðức Mẹ cứu chúng ta khỏi hỏa ngục.

Trên đời, ta phải chịu đựng bao đau khổ, cố gắng, hy sinh, phần hồn phần xác. Vậy hãy vui chịu, và phó dâng cho Chúa, và cậy trông vững vàng Chúa sẽ trả công vô cùng cho ta trên thiên đàng.

Lạy Mẹ, là Mẹ cậy trông xin giúp chúng con được lòng cậy trông Chúa vững vàng, để chúng con đủ sức chịu mọi gian lao khốn khó ở đời này, để lập công hưởng phúc đời sau. Amen.

Thánh Tích :

Hồi thánh Phanxicô còn thanh niên là một học sinh nết na đạo hạnh. Chúa để ma quỉ cám dỗ Người về sự nản lòng cậy trông.

Tự nhiên người tự bảo: “Tội tôi nặng lắm, tôi đã mất nghĩa cùng Chúa, các việc lành tôi đều ra vô ích. Chắc chắn tôi sẽ bị thiêu đốt trong hỏa ngục”. Ý tưởng ấy luôn luôn ám ảnh người.

Dù đã lấy nhiều lẽ để chống trả lại ý tưởng ấy cũng vô ích. Người lấy sự ấy làm cay cực lắm! Lại có sự này càng làm cho người đau khổ hơn nữa là lòng ra khô khan nguội lạnh, chán nản việc thờ phượng.

Nhưng dù sao, người không bao giờ bỏ các việc lành quen làm hằng ngày. Người lại luôn luôn kêu van và cậy trông vào Ðức Mẹ, vì Người tin rằng Ðức Mẹ chẳng hề từ chối ai. Người bị cám dỗ như vậy đã gần hai tháng, mà chẳng thấy giảm bớt chút nào. Một hôm, đi học về, qua cửa nhà thờ, người liền vào nhà thờ cầu nguyện trước tượng Ðức Mẹ. Người nguyện rằng: “Lạy Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin Mẹ đoái thương cứu chữa con khỏi cơn cám dỗ này”. Rồi người lần hạt, và hứa sẽ lần hạt kính Ðức Mẹ mỗi ngày trong đời mình.

Cầu nguyện và khấn hứa đoạn, người cảm thấy bằng yên, vui mừng, không còn áy náy lo buồn, lại được tươi tỉnh khỏe mạnh phần xác như khi trước. Từ bấy giờ thánh Phanxicô chẳng bị cám dỗ nản lòng cậy trông như xưa nữa. Suốt đời, người hằng nhớ ơn và cầu xin Ðức Mẹ.

Chớ gì hết mọi người chúng ta luôn luôn noi gương lành của thánh Phanxicô như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *