Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành toàn hảo (P.4)

Sáu Bậc Sống

B. Các Bậc Sống Tâm Linh

VI. Bậc sống trọn lành toàn hảo (bậc nhiệm hiệp)

– Trong ân sủng

– Trong phẩm chất thánh thiện

– Trong tình yêu

1.   Nhiệm hiệp với Thiên Chúa, sống là kéo dài cuộc sống của  Chúa Ki-tô.

2.   Mọi sự của linh hồn là của Chúa, luôn xem mình là người quản lý tạm thời mọi sự mình có.

3.   Ý của linh hồn là ý Chúa, ý của Thiên Chúa là ý của linh hồn.

4.   Luôn được Thiên Chúa gìn giữ và thanh tẩy những tì vết của linh hồn.

5.   Linh hồn chìm đắm trong những kiến thức thần bí, có những khả năng, hiểu biết vượt trên tự nhiên.

*.*

1. Nhiệm hiệp với Thiên Chúa, sống là kéo dài cuộc sống của  Chúa Ki-tô

Như bố đã nói ở phần trước, bậc sống này thường chỉ có những con người được Thiên Chúa tiền định mới có thể đạt tới “Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng cho tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Ngài” (Gl 1,15). Các ngài là những con người thật xứng đáng trong ý muốn Thiên Chúa, để Thiên Chúa thể hiện quyền năng vinh hiển của Người nơi các ngài. “Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô.

Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4,6-7). Lời thánh Phao-lô tông đồ nói trong niềm xác tín, cho chúng ta biết rõ hơn sự hoạt động của Thiên Chúa nơi những linh hồn đặc biệt ưu tuyển này “Tôi sống không còn phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Thiên Chúa không những kết hợp với các ngài trong sự sống động thần khí khôn ngoan rao giảng lời chân lý hằng sống. Nhưng còn kết hiệp sâu xa trong ân sủng thật cao trọng và nhiệm lạ “Dù thế, tôi cũng xin nói về những thị kiến và mạc khải Chúa đã ban cho tôi. Tôi biết có một người môn đệ Đức ki-tô, trước đây mười bốn năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba – có ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng – trong thân xác hay ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Thiên Chúa biết-, và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Về một người như thế, tôi sẽ tự hào; còn về bản thân tôi, tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. Quả vậy, nếu muốn tự hào, thì tôi cũng không phải là người điên, vì tôi nói sự thật” (2Cr 12,1-6).

Thánh nhân không những đã nói đến ơn sâu nhiệm riêng ngài lãnh nhận trong bối cảnh riêng tư thầm kín. Người còn nói đến những đặc sủng hoạt động minh chứng đời sống nhiệm hiệp của ngài với Thiên Chúa “Tôi điên rồi! Chính anh em đã khiến tôi hóa ra như thế. Đáng lẽ anh em phải khen tôi, vì mặc dầu tôi chẳng là gì, tôi đâu có thua kém các Tông Đồ siêu đẳng kia. Anh em đã thấy thực hiện nơi anh em những dấu chỉ của sứ vụ Tông Đồ: nào là đức kiên nhẫn hoàn hảo, nào là những dấu lạ điềm thiêng, nào là các phép lạ.” (2Cr 12,11-12).

Các thánh nhân ở Bậc Sống Trọn Lành Toàn Hảo, các ngài đã nên giống Chúa Ki-tô ở trần gian không những về ơn thiêng dấu lạ mà còn trong cuộc đời đầy đau khổ của các ngài để các ngài, trong Đức Ki-tô và cùng với Đức Ki-tô, mang ơn cứu độ đến cho nhân gian. “Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi, liên quan đến anh em. Người đã mạc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô… Người đã dùng Thần Khí mà mạc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã trở nên người phục vụ Tin Mừng đó…” (Ep 3,2-8). Rồi các ngài kết thúc đời mình bằng cái chết trong đau thương “Tôi cũng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá” (Gl 2,11b). Có vị đại thánh nào đã không trải qua những đau khổ lớn lao trong đời?

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007