Thơ: Kỷ vật dâng Giáo xứ Phú Lu

1-  Đi đầu bộ Thánh Giá nến cao

    Ảnh mầu trạm trổ nơi đây ai bằng

2-  Nhìn xem Tòa chầu thiếp vàng

    Cung điện Vàng, Vua đang ngự đấy.

3-  Bàn tế Lễ sáng tươi óng ánh,

    Thiếp vang son, óng ánh huy hoàng.

    Đây chính thật Thiên đàng trần thế.

4- Đài giảng Lễ sơn son thiếp,

   Rất nhiều nơi đến để tham quan

   Trần gian thánh, chứa chan kiều mẫu

   Khắp xa gần hợp tấu bài ca,

   Mẹ ơi ! Phố Lu con thiết tha

   Triều Thiên dâng Mẹ-hoa kết nối

5- Trái Tim Tượng Chúa rực hồng

   Gai nhọn đâm thấu quanh vòng bầu Tim

   Người người trông cậy niềm tin

6- Mẹ hằng cứu giúp, giữ gìn cầu mong

   Tai qua nạn khỏi yên lòng,

   Cầu gì được đấy, thoát vòng hiểm nguy

7- Lạy ơn Cha Thánh Vinhsơn

   Hay làm phép lạ cứu cơn hiểm nghèo

   Ai mà gặp cảnh cheo leo

   Ốm đau đột xuất sớm chiều tới đây

   Nhân viên phòng thuốc hỏi ngay

   Tùy từng căn bệnh,trao ngay thuốc liền

   Thật là phòng thuốc mẫu hiền

   Cha xứ chỉ đạo cảnh tiên đất trời

8- Đội ơn Thiên Chúa cửu trùng

   Hàng ngày, sáng tối, trưa chiều

   Từ căn nhà nhỏ, túp lều vang kinh

   Hân hoan phố Lu quê mình

  Tin Mừng đón nhận, nhiệt tình gia tăng.

Hung Cuong Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *