Trang thơ: Ba Ngôi Một Chúa

BA NGÔI chỉ một Chúa Trời

Tình yêu Cha sáng tạo đời xinh tươi

Ngôi Hai xuống thế cứu người

Ngôi Ba thánh hóa giúp người lối đi

Ba Ngôi một Chúa trị vì

Tình yêu hiệp nhất không tì vết nhơ

Đoàn con cung kính tôn thờ

Tâm hồn yêu mến bởi nhờ Thánh Linh

Chúa Cha ban xuống Thần Linh

Giê-Su Thánh Tử hạ sinh cõi đời

Tin Mừng loan báo gọi mời

Yêu thương dạy bảo người đời sống ngoan

Thế gian xảo trá lăng loàn

Vì yêu Chúa đến cứu đoàn chiên hư

Giúp con xa lánh giã từ

Sân si tội lỗi diệt trừ tận căn

Trở về sám hối ăn năn

Sống đời thiện hảo ngay lành từ nay

Được là con Chúa cõi này

Ba Ngôi một Chúa đẹp thay tình Ngài.

BCT

7/6/2020

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *