Trực tiếp: Thánh lễ tuyên hứa vĩnh khấn, mừng ngân khánh, kim khánh và ngọc khánh tại Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 17.10.2019

Thánh lễ tuyên khấn trọn đời và mừng ngân khánh, kim khánh, ngọc khánh của quý Dì Hội dòng MTG Hưng Hóa, ngày 17.10.2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *