TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 10)

CUỘC SỐNG

Chữ Tín trong đời

Nếu có người ăn mày đến xin tiền, bạn có thể đưa thẻ tín dụng cho họ không ? Hơn nữa trong chiếc thẻ này có rất nhiều tiền mà lại không cài mật khẩu.

Đọc thêm

Cái nhìn tha thứ

Cách nhìn tích cực là cách nhìn hướng về điểm hẹn chín dần, sống là sự chín dần, chín dần trong ân sủng, chín dần trong tính cách người.

Đọc thêm