TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / HÀNH TRANG (page 5)

HÀNH TRANG

Hành Trang 49 : Tinh thần hãm mình

Các tiểu sử thánh Ða Minh kể rằng theo lời bà mẹ Gioanna thuật lại, nhiều khi vào thăm con ban đêm, bà thấy Ða Minh mới lên hai tuổi đã ra khỏi giường nệm để nằm trên tấm ván hoặc trên đất. Ðiều đó có thể làm chúng ta …

Đọc thêm

Hành Trang 46 : Đơn sơ chân thành với anh em

Trong số những tài liệu giúp ta hiểu về thánh Ða Minh, cuốn “Thời Khai nguyên Dòng Thuyết Giáo” là một sử liệu quý giá nhất, tác giả cuốn sách là cha Jourdain de Saxe, người kế vị thánh Ða Minh, người đã được sống với thánh Ða Minh và …

Đọc thêm

Hành Trang 43 : Nên giống Đức Kitô đau khổ

Thánh Ða Minh đã không gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng Dòng như nhiều tổ phụ khác. Ngài cương quyết nhưng hiền từ nhân ái; ngài thúc đẩy anh em nhưng cũng hết tình nâng đỡ cảm thông; nhất là ngài luôn tôn trọng anh em và để …

Đọc thêm