TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / TRANG THƠ (page 5)

TRANG THƠ

Lễ Tro 2018

Chịu tro nhắc nhớ mảnh hồn say / Một kiếp nhân gian lắm đọa đày, / Hiện hữu dưới trời trong khoảnh khắc / Phù phiếm đong đầy đóa môi cay.  

Đọc thêm