TRANG CHỦ / THÁNH DÒNG ĐA MINH / THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 9

THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 9

Ngày 05.09: Thánh Giuse Hoàng Lương CẢNH, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Cụ kể tích Giuđa phản thày vì 30 đồng rồi thêm : "Thực ra lính chẳng bắt nổi Chúa Giêsu, vì khi Chúa nói chính Ta đây, toán lính Do Thái bị ngã xuống hết, chính Chúa đưa tay cho họ trói để hoàn tất việc chuộc tội thiên hạ, trong đó có cả các quan nữa đấy.

Đọc thêm