TRANG CHỦ / THÔNG TIN / DÒNG NỮ ĐA MINH (page 2)

DÒNG NỮ ĐA MINH

Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm: Mừng Ngọc Khánh 60 Năm Thành Lập Hội Dòng

"60 Năm- Hiện Diện để Được Sai đi" là biết bao tâm tình của từng thành viên trong Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, Giáo phận Xuân Lộc cảm nhận. Cột mốt lịch sử tính từ ngày khai sinh (21/1/1058), đến nay, đã 60 năm (21/1/2018), một cột mốc quan trọng để Hội Dòng vang xa lời tri ân Thiên Chúa, Giáo Hội và tất cả mọi người.

Đọc thêm