TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 73)

THÔNG TIN

Tiễn biệt Cha Tanila Hoàng Đắc Ánh OP.

Sáng thứ bảy, ngày 03.10.2015 Đại diện anh em Ban Mỹ Thuật Đa Minh thuộc Huynh Đoàn Thánh Hiển kết hợp với Huynh Đoàn Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đến kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn Cha Tanila Hoàng Đắc Ánh OP.

Đọc thêm