TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 (page 3)

GIẢNG LỄ 2013

Tháng Chín, 2019

Tháng Tám, 2019

Tháng Bảy, 2019

  • 23 Tháng Bảy

    Nghe giảng Chúa nhật XVII thường niên năm C (2013)

    "Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.