TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 (page 2)

GIẢNG LỄ 2013

Tháng Mười Một, 2019

  • 3 Tháng Mười Một

    Nghe giảng Lễ thánh Martinô (2009-2019)

    Rồi Người nói với anh ta : "Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông"

Tháng Mười, 2019

Tháng Chín, 2019