Mưu ích cho tha nhân (05.11.2015)

Thứ Sáu sau Chúa nhật XXXI thường niên

Lời Chúa: Lc 16,1-8

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8b)

 Chắc chắn Chúa không có ý đem người quản lý gian tham biển lận ra làm mẫu mực, nếu không Ngài đã không gọi y là bất lương; điều Chúa muốn nói là cách xử sự khôn khéo của anh ta (c. 8a). Anh ta biết nhạy bén tính toán cho tương lai của mình theo kiểu người đời. Còn chúng ta, những người đã thuộc về con cái ánh sáng qua bí tích Thánh Tẩy, chúng ta cũng phải biết khôn khéo tính toán cho tương lai của mình với tư cách là người Ki-tô hữu. Là con cái sự sáng, ta loại trừ những gì là tính toán hơn-thua theo tinh thần thế tục, để hoàn toàn đầu tư cuộc đời mình cho những giá trị Nước Trời, làm vinh danh Thiên Chúa qua việc mưu cầu thiện ích cho tha nhân. Nhờ đó, ta hưởng được niềm vui của người được Thiên Chúa tín nhiệm giao cho quản lý kho tàng Nước Trời.

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đã mắc nợ Thiên Chúa bao nhiêu…? Tôi thử tổng kết và thấy món nợ ấy không thể trả được. Vậy là Chúa muốn tôi đền đáp Chúa qua việc chia sẻ cho tha nhân những gì tôi được hưởng.

Chúng ta đang được hưởng như sự hiện hữu, sức khỏe, khả năng… tất cả đều bởi Chúa mà ra. Ta hãy chia sẻ những gì mình đang có cho những ai đang cần đến sự trợ giúp. Sẵn sàng đem khả năng, thời giờ, của cải mình để phục vụ, vì “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).

 Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã ban tặng sự sống đời đời cho chúng con qua sự chết và sống lại của Chúa. Xin cho con biết luôn chia sẻ những gì con đang có, để anh chị em con cũng được hưởng gia nghiệp Nước Trời Chúa hứa ban. Amen.

BCT