Trang thơ: Dừng

Tháng ngày cuộc sống bôn ba

Đời người trôi nổi gần xa xoay vần

Áo cơm tiền bạc cũng cần

Nhưng quan trọng lắm định thần tâm linh

Dừng chân yên tịnh nguyện kinh

Hướng hồn lên Chúa chí minh chí lành

Cõi lòng sám hối ăn năn

Mở trang Lời Chúa khuyên răn tận tình

Xin cho con sống hết mình

Mến yêu thờ phượng đáp tình Cha ban

Muôn ơn đón nhận lan tràn

Quá khứ, hiện tại, bình an chốn này

Tương lai tín thác trong tay

Chúa quan phòng tốt đẹp thay mọi thời

Dù cho gian khổ cuộc đời

Tháng ngày lận đận ơn Trời vượt qua

Dừng chân để biết hài hòa

Tĩnh tâm thinh lặng món quà nội tâm

Thăng hoa cuộc sống âm thầm

Tìm về bên Chúa chẳng lầm hướng đi.

BCT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *