Trang thơ: Suy tôn Thánh giá

 

Chiều nao trên đỉnh Canvê

Vút cao Thập giá não nề thê lương

Chúa Trời khiêm hạ yêu thương

Hạ mình Thập giá làm giường hy sinh

Máu loang thân thể nhục hình

Giang tay bồng ẵm tội tình thế nhân

Chẳng than chẳng trách gian trần

Một niềm tha thứ ân cần, vì yêu!

Tình Chúa ôi thật cao siêu

Làm sao con đáp tình yêu xứng tầm

Yêu con Chúa bảo: con lầm

Thương con Chúa nhận muôn phần khổ đau

Thập giá biểu tượng nhục nhàu

Trở thành Thánh giá nhiệm mầu cứu tinh

Cho ai nhận Thánh giá mình

Theo chân Chúa vác trọn tình làm con

Cuộc đời dẫu có chen bon

Vẫn luôn có Chúa sắt son đồng hành

Xin Thánh giá Chúa trọn lành

Giúp con giữ tron lòng thành trí tâm

Suy tôn Thánh giá thì thẩm

Chúa ơi! Tình chúa ngút tầm nhân gian.

 

 

 Hồng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *