TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG (page 22)

CUỘC SỐNG

Cái nhìn tha thứ

Cách nhìn tích cực là cách nhìn hướng về điểm hẹn chín dần, sống là sự chín dần, chín dần trong ân sủng, chín dần trong tính cách người.

Đọc thêm

Kiên trì

Với câu trả lời kiên quyết khẳng khái của Sr Marie Laure: “Nhưng rồi với quyết tâm chọn nơi đây là nhà và mọi người là con cái nên cũng chẳng còn ai cản trở tôi được”

Đọc thêm