TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / TRANG THƠ (page 24)

TRANG THƠ

Thơ: HAI THƯƠNG

Cột đá pháp trường đứng trơ trơ / Trói người Công chính đứng hàng giờ / Roi da vút mạnh lên thân xác / Dòng máu còn tươi hoà máu khô.

Đọc thêm

Thơ: MỘT THƯƠNG

Đêm xuống Giê su quỳ nguyện cầu / Mồ hôi máu rịn khuôn mặt sầu / Ưu tư đôi mắt nhìn trăng úa / Nghe gió rít lên tiếng tơ sầu.

Đọc thêm