TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / TRANG THƠ (page 24)

TRANG THƠ

Thơ: Mai tôi đi

Mai tôi đi... chẳng có gì quan trọng, / Lẽ thường tình, như lá rụng công viên, / Như hoa rơi trước gió ở bên thềm, / Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn...

Đọc thêm

Thơ: Xin Vâng!

Thành  Na-da-rét năm xưa / Có người Trinh  Nữ  mới vừa đính hôn / Thiên Chúa ban phúc muôn ơn / Đức hạnh, thánh thiện, đẹp hơn nhiều người.

Đọc thêm