Nền tảng xây dựng Giáo Hội (22.02 – Lễ Kính Lập Tông Toà Thánh Phê-rô, Tông Đồ)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Ngày 22.02: Lễ Kính Lập Tông Toà Thánh Phê-rô, Tông Đồ

Lời Chúa: 1 Pr 5,1-4, Mt 16,13-19

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 16,13-19)

Khi ấy, Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Nền tảng xây dựng Giáo Hội (22.02.2024)

“Anh là Phêrô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.”

Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu chọn làm thủ lãnh hữu hình của Giáo Hội. Phụng vụ ngày hôm nay muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền đá vững bền là lời tuyên xưng đức tin của Tông đồ trưởng Phêrô, xin Chúa gìn giữ Hội Thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan.

Lễ kính Tông Tòa Thánh Phêrô nhắc chúng ta nhớ lại sứ mạng Chúa Kitô đã trao phó cho vị thủ lãnh các Tông đồ. Nhờ đặc ân không sai lầm, thánh Phêrô là người bảo đảm đức tin cho các anh em trong nhóm Mười Một còn lại.

Thánh Lêô Cả đã cho thấy: Đức tin của thánh Phêrô là nền tảng vững vàng của Hội Thánh: Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc… Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

Khi đọc qua các bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy lòng tin của thánh Phêrô là đá tảng, trên đó, Chúa đã xây Hội Thánh của Người. Chúa đã trao cho thánh nhân quyền dạy dỗ, quyền thánh hóa, và quyền lãnh đạo Dân Chúa. Hội Thánh được xây dựng trên nền đá vững chắc là lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô. Lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô cực kỳ quan trọng, đến nỗi Chúa đã trao chìa khóa Nước Trời cho thánh nhân. Satan chống phá Hội Thánh của Chúa Kitô cũng ở điểm này. Chúng ta được cứu độ là nhờ ân sủng, nhưng không phải ân sủng chung chung, mà là ân sủng của chính Chúa Kitô. Chúng ta được cứu độ là nhờ đức tin, nhưng không phải đức tin chung chung, mà là đức tin vào Chúa Kitô. Chúng ta chỉ có một Đấng Cứu Độ duy nhất là Chúa Kitô. Đây chính là lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô, mà Satan luôn dùng mọi chiêu trò, để làm cho chúng ta lung lạc, xa rời khỏi đức tin đá tảng này. Ước gì, khi mừng lễ Tông Tòa Thánh Phêrô, chúng ta biết luôn lấy lòng tin mà quy phục Thiên Chúa, qua quyền giáo huấn, quyền thánh hóa, và quyền lãnh đạo của các Đấng Bản Quyền, để đức tin của chúng ta được xây dựng vững vàng trên Đá Tảng Đức Tin Tông Truyền, hầu chúng ta có đủ sức mạnh để đương đầu với các thế lực luôn đe dọa hầu làm sai lạc đức tin của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã yêu thương và chia sẻ quyền bính cai trị dân Chúa trong yêu thương và phục vụ cho chúng con. Xin cho Đức Giáo hoàng, các Giám mục và tất cả chúng con biết đón nhận hồng ân này trong tin yêu và phó thác, để chúng con có thể làm cho nước Chúa được vinh hiển trong cuộc đời này. Amen.

Joston

 

Quyền lực ma quỷ không thể thẳng nổi (22.02.2022)

Ghi nhớ:

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực của tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16, 18-19).

Suy niệm:

Ông Goerge Washington là vị tổng thống đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông là người có công đưa nước Mỹ đến nền độc lập, tự do và phồn thịnh. Tuy nhiên, bản tính ông rất nóng nảy, nhưng có một điều đáng trân quý và biểu dương nơi con người ông; đó là ông luôn có lòng phục thiện.

Chuyện kể rằng: “ Một lần kia, cậu George lấy dao làm cỏ trong vườn, vì chưa phân biệt được nên cậu đã chặt mất cây anh đào mà ba má cậu rất quý. Khi phát hiện ra cây anh đào đã bị đốn mất, ba cậu rất đau lòng! Ông cho rằng; ngoài cậu quý tử ra thì không còn ai là thủ phạm vụ này nữa, thế nên ông hỏi George:

Con có biết ai là người đã chặt cây anh đào này không? Ba không muốn việc này lập lại một lần nữa!

Suy nghĩ một lát, George trả lời:

Chính con đã chặt cây anh đào, xin ba cứ phạt con đi!

Và George rất đỗi ngạc nhiên khi nghe ba cậu trả lời:

 Việc con đã làm là một điều sai trái, nhưng con đã chữa được điều sai trái ấy khi dám nói lên sự thật. Ba đánh giá lòng can đảm và thành thật của con còn giá trị hơn gấp trăm ngàn lần những cây đẹp như thế”.

Có thể chính lòng luôn biết phục thiện, tính trung thực và tính can đảm đã làm cho George Washington trở thành danh nhân vĩ đại.

Hôm nay Hội Thánh kính nhớ ngày Chúa Giê-su đặt thánh Phê-rô làm thủ lãnh dẫn dắt, chăm sóc và cai quản Giáo Hội của Chúa. Đức Giê-su đã trao cho vị Giáo Hoàng Tiên khởi quyền năng cao cả là cầm chìa khoá Nước Trời để thánh Phê-rô và sau này các đấng kế vị sẽ thay Chúa lãnh đạo toàn thể Giáo Hội.

Chúng ta thấy thánh ý Chúa nhiệm mầu, Phê-rô từ một anh ngư phủ quê mùa, không danh tiếng, không học hàm, học vị, chân chất thật thà, năng nổ hay lên tiếng trả lời trước tiên sau mỗi lần Thầy Giê-su hỏi ý kiến các môn đệ. Bên cạnh đó chúng ta còn thấy một Phê-rô thường hay làm phật lòng Thầy. Cụ thể là can ngăn Thầy đừng  đi vào con đường khổ nạn, thề thốt trung thành với Thầy, nhưng ngay sau đó đã chối Chúa ba lần. Nhưng rồi chính Chúa đã dùng thánh nhân để làm Tông Đồ Cả, chăm dắt chiên con và chiên mẹ của Chúa. Và thánh Phê-rô đã hoàn thành vai trò rất nặng nề đó, sau cùng chính ngài đã đổ máu mình ra để minh chứng đức tin Ky tô giáo.

Đọc lịch sử Giáo Hội Công Giáo, chúng ta thấy hơn 2000 năm qua, có thể nói; Hội Thánh Chúa không lúc nào mà không phải đối mặt với cấm cách, phá hoại thậm chí là tiêu diệt. bằng nhiều cách.  Nhưng như lời thánh Phao-lô trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto đã quả quyết: “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi,  bị quật ngã chứ không bị tiêu diệt. “ ( 2Cr 4, 8-9)

Mừng lễ hôm này chúng ta cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta được trở nên người Ky-tô hữu và đồng thời bày tỏ lòng kính phục với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Đấng kế vị thánh Phê-rô, cầu nguyện để Người luôn có sức khoẻ thể xác và khôn ngoan trong tinh thần. Có Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và soi sáng để Đức Thánh Cha có đủ khôn ngoan mà lãnh đạo Hội Thánh, đưa con tàu Giáo Hội vượt qua trăm ngàn thử thách sóng gió, bão táp trần gian.

Chúng ta cũng luôn cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa để ai nấy chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình hầu Danh Chúa được cả sáng. Sau cùng chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta để nhờ sự dẫn của Chủ Chăn là Đức Giáo Hoàng và Đức Giám mục giáo phận, chúng ta mỗi ngày được trở nên những Ky-tô hữu hăng say và nhiệt thành trong việc hoàn thiện bản thân và làm sáng Danh Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin gìn giữ Đức Giáo Hoàng và Hội Thánh của Chúa, để nhờ sự dẫn dắt mà Chúa đã trao cho Đức Giáo Hoàng, Hội Thánh của Chúa ngày thêm phong phú về đời sống đức tin và sự khôn ngoan, để chiến thắng kẻ thù thế gian. Xin cho mọi người tín hữu luôn trung kiên, mạnh mẽ vượt thắng mọi thử thách thế gian, hầu xứng đáng với danh xưng là Ky-tô hữu. Amen.

Sống Lời Chúa:

Luôn vâng lời và tôn trọng và cầu nguyện cho các đấng bậc trong Hội Thánh.

Đaminh. Trần Văn Chính.

Cầm buộc và tháo cởi (22.02.2021)

Lòng yêu thương của Thiên Chúa đến trần gian là để tháo cởi và phục hồi, tháo cởi tội tổ tông cho con người và phục hồi phẩm giá làm con Thiên Chúa mà loài người đã đánh mất.

“Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính (Rm 5, 19).

Bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và cũng bởi một người là Đức Kitô con người đã được cứu rỗi và được sống.

“Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. (Rm 6, 5).

Thiên Chúa cầm buộc những ai sống trong tội lỗi thì mất quyền làm con Thiên Chúa; những ai sống trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô thì được thành người công chính, được cứu rỗi và được sống lại như Người.

Trong dụ ngôn người đàn bà ngoại tình, Chúa Giêsu đã nói: “Ta cũng không kết tội chị” (Ga 8, 11). Điều mà Thiên Chúa muốn tháo cởi cho con người chính là tội lỗi.

Bởi vậy, Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh Chúa ngay trên trần gian này để con người cảm nhận được sự sống vĩnh hằng mai sau trên Nước Trời. Hội Thánh Chúa thách thức cả quyền lực hoả ngục, vì bởi quyền lực hoả ngục cám dỗ một người mà tội lỗi đã nhập và thế gian, và bởi tội mà phải chết, thì nay bởi một Người là Con Thiên Chúa đã ban tràn đầy ân sủng để chiến thắng quyền lực hoả ngục, và bởi ân sủng mà được sự sống đời đời. Cho nên, ở đâu tội lỗi đầy tràn thì ở đó càng tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.

Với sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô và nhờ Người mà ân sủng tràn đầy trên thế gian, nên chìa khóa Chúa trao cho thánh Phêro để cầm buộc những ai không tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa Đấng cứu chuộc trần gian thì sống trong tội lỗi và cầm buộc họ phải chết, còn những ai tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc mình thì được tháo cởi mọi tội lỗi, được phục hồi làm con Thiên Chúa và được sự sống đời đời.

Với Lòng Thương Xót của Chúa, hội thánh đã dùng quyền chìa khóa mà tạo rất nhiều cơ hội tháo cởi tội lỗi cho con người như các ân xá, đại xá vào rất nhiều dịp thuận tiện trong mùa chay, tháng cầu hồn, trong các Năm Thánh.

Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã yêu thương con người, dẫu con người có tội lỗi, phản bội và bất trung, nhưng họ biết ăn năn sám hối thì Thiên Chúa vẫn “yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho con luôn biết xác tín rằng Chúa là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc con, và cho con luôn biết thống hối ăn năn và đón nhận ân sủng của Thiên Chúa.

Hư Vô

Đấng hằng sống… (22.02.2020)

ĐTC Phan-xi-cô mở đầu Tông huấn “Christus vivit – Đức Kitô hằng sống” (3/2019) với lời khẳng định rằng: “Đức Ki-tô hằng sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sự trẻ trung đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài chạm đến đều trở nên trẻ, mới và đầy sức sống”.

Nội dung Tông huấn diễn tả rõ nét hình ảnh một Đức Ki-tô đang sống và hằng sống ! Sự hiện diện của Ngài làm cho mọi sự đều trở nên mới, trẻ trung năng động, đầy sức sống; chứ không phải là Đức Giê-su Ki-tô – Hoặc như một mẫu gương sáng ở trong quá khứ xa xăm, hoặc chỉ như một ký ức, hay chỉ như một ai đó đã xả thân cứu người cách đây hai hơn ngàn năm. Nhưng Đức Ki-tô là Đấng đổ đầy trên nhân loại ân sủng của Người, Đấng giải phóng và biến đổi ta, chữa lành và an ủi ta; Người là Đấng thực sự đang sống. Người là Đức Ki-tô, đã từ cõi chết sống lại, với đầy sự sống và năng lực siêu nhiên, ở trong ánh sáng vô hạn (x. Chương 4, 124 tt)

Lời tuyên xưng đức Tin của thánh Phê-rô qua Phúc âm thánh Mát-thêu hôm nay: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16) như vừa mới tức thì, bây giờ, và hiện tại vậy. Chúa Ki-tô đang sống, đang ở với anh và tôi cho đến tận cùng thời gian (Mt 28,20). Người không chỉ đã đến trong quá khứ, mà Người vẫn đến với tôi và anh hôm nay và mọi ngày, mời gọi chúng ta lên đường đi tới những chân trời mới để sống yêu thương và phục vụ tất cả mọi người.

Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi đời con trở thành món quà tin yêu để trao tặng cho anh chị em mình, để đức Tin chúng con ngày càng phát triển, nở hoa, và trĩu quả tươi tốt. Amen.

CÁT BIỂN

Tuyên xưng niềm tin vào Chúa (22.02.2019)

Hôm nay Lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrô, chúng ta cùng tưởng nhớ việc Ðức Kitô đã chọn ông Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội. Phêrô, trước đó là Simon là khuôn mặt nổi bật trong nhóm Mười Hai. Ông thuộc nhóm những môn đệ đầu tiên đi theo Ðức Giêsu và là một trong ba môn đệ thân tín nhất của Ngài. Ðức Giêsu phục sinh đã hiện ra với ông trước tiên và Ngài đã giao cho ông chăn dắt đoàn chiên của Ngài.

“Người ta bảo Con Người là ai?”

Chúa hỏi thế, xem ai trả lời

Môn đệ cùng đáp chung lời:

Gioan Tẩy Giả, một thời giảng rao

*

Ê-li-a sống vào kiếp trước

Giê-rê-mi-a ước dựng xây

Hay là Ngôn sứ ngày nay

Người của Thiên Chúa đến đây cứu đời

Ðức Giêsu đã cho ông Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài, dù ông chỉ là một ngư phủ bình thường. Chỉ mình Ðức Giêsu mới là Nền Tảng, nhưng Phêrô cũng được làm nền cho Hội Thánh. Chỉ mình Ðức Giêsu nắm giữ chìa khóa, nhưng Phêrô cũng được trao chìa khóa Nước Trời. Nếu Phêrô có quyền giáo huấn, quyền thánh hoá và quản trị Hội Thánh, thì cũng chỉ nhằm mục đích là phục vụ Dân Chúa mà Đức Giêsu đã trao phó cho ông.

Chúa lại hỏi bằng lời thân thiết

Còn các con hiểu biết là ai?

Phêrô mau mắn thưa ngay

Thầy là Đức Chúa tràn đầy quyền năng

*

Con Thiên Chúa vĩnh hằng sự sống

Đến trần gian giải phóng tội khiên

Đem lại hạnh phúc bình yên

Cho người trần thế âm êm thuận hòa

*

Chúa phán bảo đây là mạc khải

Bởi Chúa Cha, đâu phải thế nhân

Phêrô có phúc có phần

Là viên Đá tảng góp phần dựng xây

Khi Simon tuyên xưng đức tin của ông, ngay lập tức, Đức Giêsu đã đổi tên của ông là Simon thành Phêrô và giải thích là “Đá Tảng”; đồng thời, Ngài cũng đặt gánh nặng lên vai Simon Phêrô: “Trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” và “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Khi nói Phêrô là “Đá Tảng”, Đức Giêsu cho biết, đây là một thực tại chắc chắn, không lay chuyển, không hề thay đổi.

Hội Thánh Chúa từ đây sáng lập

Muôn dân về tụ tập bên nhau

Phêrô Chúa chọn đứng đầu

Giáo Hội bền vững dài lâu mãi hoài

*

Lời tuyên xưng miệt mài ghi nhớ

Lòng bảo lòng xin chớ hề quên

Tin vào Chúa: được bình yên

Cuộc sống tốt đẹp càng thêm sáng ngời

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta hãy vững tin vào Đức Kitô, vì “Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống”. Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và vâng phục, yêu mến đấng thay mặt Chúa, kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Đồng thời luôn biết thể hiện tinh thần hiệp thông để xây dựng Giáo Hội của Chúa trên trần gian này, hầu cho nhiều người nhận biết “Ðức Kitô, là Con Thiên Chúa hằng sống”

Lạy Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, chúng con tin rằng Hội Thánh Chúa luôn vững bền. Xin gìn giữ chúng con trong Hội Thánh để chúng con luôn thuộc về Chúa và Hội Thánh. Amen.

HOÀI THANH

Để cho Chúa Giêsu làm chủ (22.02.2018)

1. Ghi nhớ:

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16)

2. Suy Niệm:

Có một nghệ sỹ xiếc nọ, nổi tiếng về tài năng và đức độ. Thế nên có rất nhiều người nể phục và hâm mộ, họ tìm đến để xin được học hỏi,  được huấn luyện  để trở thành những nghệ sỹ  xiếc điêu luyện, ai cũng ước mong sẽ được ông thu nạp để  trở thành đệ tử của ông.

Điều kiện ông đặt ra một là nếu muốn được ông dẫn dắt thì thí sinh đó phải trả lời thỏa đáng những câu hỏi mà ông sẽ đưa ra; Những câu hỏi đó là:

  • Bạn từ đâu đến trên trần gian này?
  • Bạn đến trần gian này để làm gì?
  • Sau cùng  bạn sẽ ra đi, và đi về nơi đâu?

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc thánh Phê-rô đã thay mặt các tông đồ tuyên tín Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Chúa Trời hắng sống. Ngay sau lời tuyên xưng đó, Chúa Giê-su đã khen ông là người có phúc vì đã được Đức Chúa Cha mặc khải cho biết. Và liền sau đó Ngài đã trao ban cho thánh Phê-rô một quyền bính và trọng trách rất lớn lao: Đó là làm nền tảng cũng như là đầu Hội Thánh.

Ngày nay Chúa cũng đặt ra câu hỏi này với mỗi người chúng ta: Các con bảo Thầy là ai? Và chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào?. Câu trả lời đó sẽ quyết định phần phúc tương lai của mỗi chúng ta một khi chúng ta tuyên tín để cho Đức Ki-tô Con Chúa Trời hằng sống làm chủ, điều khiển cuộc sống của chúng ta.

Thiên Chúa đã thông qua cha mẹ để đưa chúng ta vào cuộc đời này, và để làm cho cuộc sống dương gian này trở nên có ý nghĩa và giá trị chúng ta phải dùng thời giờ đó mà phụng sự  Thiên Chúa và phục vụ anh em trong yêu thương, để rồi sau khi kết thúc cuộc sống trần gian này thì chúng ta sẽ có quê hương đích thực là Nước Trời. Nơi mà Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống đã Xuống thế gian, chịu thương khó, đã phải đổ Máu Đào ra mà chuộc về cho chúng ta.

Cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa, và công cuộc cứu chuộc của Chúa sẽ trở thành vô ích nếu như chúng ta không để cho Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống làm chủ, hướng dẫn trọn đời sống của chúng ta.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, trước lời tuyên xưng của thánh Phê-rô, chúng con suy nghĩ về niềm tin của mình và cảm thấy hổ thẹn. Bởi lẽ niềm tin của chúng con còn hạn hẹp, yếu đuối. Bao nhiêu lần chúng con đã bỏ Chúa để tin vào những hư ảo chóng qua; của cải, danh vọng. Thậm chí chúng con còn tin vào thời vận, mê tín, bùa phép… Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con xác tín niềm tin cách chắc chắn vào một mình Chúa. Để đời sống của chúng con mới có ý nghĩa và hạnh phúc. Amen.

4. Sống lời Chúa:

Trong cuộc sống luôn đặt Chúa ở vị trí cao nhất.

Đaminh Trần văn Chính. 

Cái tôi (22.02.2016)

1. Ghi nhớ :

Đức Giêsu lại hỏi: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “ Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,15-16)

2.Suy niệm:

“ Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Quả thật, đây là một lời tuyên xưng đức tin vững vàng của Thánh Phêrô, đồng thời Ngài cũng đại diện cộng đoàn dân Chúa qua bao thế hệ trong đó cũng có chúng ta chung một niềm tin bước theo Ngài và tự hào làm con cái Thiên Chúa.

Là một người Kitô hữu hay người Giáo dân Đa Minh với một ơn gọi giữa đời thường, có bao giờ ta nghe văng vẳng tiếng Chúa gọi mình chưa? Có nhiều người vẫn tuyên xưng “ Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống”, nhưng vẫn còn mê ngủ trong đức tin của mình, bằng  cách tin Chúa đấy, nhưng nhiều người vẫn tin vào bói toán, dị đoan, mê tín, sự kiêng kỵ mong tìm sự may mắn, hên sui, cho mình mà quên đi quyền năng của Thiên Chúa đã nhắc nhở cho mọi người rằng: “Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh emNgười cũng đếm cả rồi” (Mt 10, 30)

Ngày nay, Chúa Giêsu đang hỏi mỗi người chúng ta qua Tin Mừng: “Phần con, con nói Ta là ai?”, nhất là những người đang phục vụ chung cho Giáo Hội, hoặc những Đoàn viên trong Ban Phục Vụ HĐĐM các cấp, phải xác  định “ Chúa Kitô là ai?” thì việc rao giảng lời Chúa hay việc phục vụ mới có hiệu quả và không bị sai lệch đi. Và cũng vậy, một khi mang danh là con cái Chúa, đi trong hành trình đức tin, đôi khi ta quên đi tinh thần phục vụ mà lại đề cao “ cái tôi”  kiêu ngạo, tự mãn, thường tự hào với mọi người về cái tôi của mình, làm mờ nhạt đi niềm tin  để tuyên xưng ta là một Kitô giáo. “Cái tôi” đó đã cám dỗ và thúc giục bản thân ta chỉ biết nâng cao mình lên, là lãnh đạo, là “cấp trên” chỉ bảo, sai khiến, phán quyết. Chính “cái tôi ấy” làm cho tinh thần phục vụ không còn là “cho đi nhưng không” mà là phục vụ cho lợi ích “cái tôi”. Vậy, con đường Thập Giá Chúa Kitô đã bước đi, các Tông Đồ khi xưa còn cản trở Chúa, còn chúng ta ngày nay cũng cố tình tránh né, phớt lờ những lợi ích cho tha nhân đi tìm mưu cầu cá nhân cho mình.

Giờ đây, trên bước đường phục vụ mỗi người hãy trả lời “ Chúa Kitô là ai?” và trả lời bằng hành động, tư tưởng, lời nói việc làm xem mình có xứng đáng với “cái tôi” trong chức vụ mà cộng đoàn trao phó không? Hay công việc tôi đang làm có làm vinh danh mình hay lợi ích cho cá nhân tôi không? Hoặc tôi có biết làm sáng danh Thiên Chúa, hay chỉ biết làm rạng rỡ danh mình? Chúa đã quay lại Thánh Phêrô “Satan” lui lại đàng sau Thầy (Mt 16,23).

Để được vác Thánh giá theo Thầy lên đỉnh đồi Gôngôtha, hy sinh cho tha nhân một cách không tính toán, vô vị lợi, chúng ta cần thực sự dứt khoát theo Chúa như một người trưởng thành vững vàng, thẳng bước đi trong niềm tin Kitô của mình.

3. Sống lời Chúa: Kinh Phục Vụ

Lạy Chúa! xin giúp chúng con luôn sống phục vụ trong yêu thương. Nơi cộng đoàn/ biết tâm đầu ý hợp. Trong gia đình/ biết mặn mà dễ thương. Ngoài xã hội/ biết đối xử tốt và thương xót. Với mọi người/ biết nhân nhượng và tôn trọng nhau. Khi làm việc biết siêng năng và tận tình. Trong mọi sự/ biết tha thứ chịu đựng và tin tưởng. Ở mọi nơi/ luôn chiếu tỏa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Trước cám dỗ/ luôn chiến thắng để bền đỗ trong ơn Thánh. Nhờ đó/ chúng con trở nên tông đồ Chúa sai đi/ để xây dựng hòa bình mà làm chứng về Chúa cho mọi người. A.men. 

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho chúng con có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, đem cả cuộc đời con ca khen, tán tụng danh Ngài, hầu dẫn đưa chúng con biết sống với lòng vị tha, quảng đại, trong ơn khôn ngoan hiểu biết trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua lòng Thương Xót của Chúa Cha nhân từ hằng ấp ủ, che chở chúng con trên bước đường lữ hành trần gian này. Amen.

M.Liên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *