Bản sao Tình Yêu … (Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh)

Lời Chúa: Mt 10,17-22

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

Biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người chính là một hồng ân đặc biệt. Hồng ân làm cho con người được trở nên con Thiên Chúa; hồng ân làm cho con người được đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su Ki-tô – Hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa Tình Yêu. Một tình yêu tự hiến, tự hủy. Yêu đến độ thí cả mạng sống mình vì người mình yêu.

Hôm nay, mọi Ki-tô hữu được chiêm ngưỡng bản sao tiên khởi của Tình Yêu Thiên Chúa – Thánh phó tế Stê-pha-nô – Cái chết oai hùng của thánh nhân, đã cho thấy ngài đã trở nên giống như Thiên Chúa Tình Yêu. Thánh nhân đã anh dũng đón nhận sự bách hại vì danh thánh Chúa, và luôn tin có Chúa đồng hành để ban Thánh Thần soi sáng và ban sức mạnh làm chứng nhân cho Chúa lúc sống cũng như ngay chính lúc chết.

Lạy Chúa, xin Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của con và ban ơn can đảm để con kiên tâm đi theo Chúa cho tới cùng trên con đường trọn lành. Amen.

 

CÁT BIỂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *