Thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Chay tại Gx. Thánh Đa – Minh Ba Chuông (22-24.03.2021)

Ngày thứ I (22.03.2021):

Ngày thứ II (23.03.2021):

Ngày thứ III (24.03.2021):

Nguồn gxdaminh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *