Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2007

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đaminh


Diễn nguyện Câu Chuyện Giáng Sinh
 
Noel 2007
 

Gồm hai phần. Phần I : Cựu Ước. Phần II : Tân Ước

 

 

s8iIM7UxCXc