TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HỘI THÁNH (page 5)

HỘI THÁNH

Sứ điệp video ĐTC gửi đại hội Giáo lý quốc tế lần II

ĐTC gá»­i sứ điệp video cho các tham dá»± viên đại hội Giáo lý quốc tế lần II ĐTC mời gọi các giáo lý viên hãy "là" giáo lý viên, nghĩa là chứng ta cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. ĐTC cũng nhắc nhở rằng phụng vụ là nhựa sống của đời sống Kitô gíao và qua Thánh Thể, các giáo lý viên được biến đổi trở nên khí cụ tha thứ, chứng tá của tình yêu cho những người đau khổ, và trở thành những người tham gia tích cực vào việc tạo ra tình liên đới giữa con người và các dân tộc.

Đọc thêm