TRANG CHỦ / THÔNG TIN / Gx. La Vang ở Houston Texas tri ân và chào tạm biệt Cha JB Nguyễn Đức Vượng, OP.

Gx. La Vang ở Houston Texas tri ân và chào tạm biệt Cha JB Nguyễn Đức Vượng, OP.

 

 

 

 

 

One comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *