TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2010 / Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2010, 2013, 2016, 2019)

Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2010, 2013, 2016, 2019)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (2008 – 2010)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2016)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2017)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2018

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 16,12-15)

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Năm 2019:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP [Download]

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP [Download]

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP [Download]

Năm 2016:

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 5g00:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 7g30:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Năm 2013:

Lễ 5g00 :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 6g15:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng [Download]

  • Clips: Làm dấu

Năm 2010:

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 5giờ :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 6g15 :

Phó tế Giuse Nguyễn Đình Chiến [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Hoàng Huy Cường [Download]