DÒNG ĐA MINH

Thánh Giám mục Đaminh Henares MINH OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Linh mục Hermosilla Vọng đã viết về Đức cha Minh : “Ngài là một thủ lãnh thanh khiết trong đời sống, là vị mục tử nhiệt tâm không hề mỏi mệt vì ơn cứu độ các linh hồn và là đấng khao khát mãnh liệt phúc tử đạo. Ngài sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào trách nhiệm đòi hỏi, dù đang nửa đêm khuya vắng...

Đọc thêm

Người giáo dân Đa Minh với việc Giảng Thuyết (2/3)

Ý tưởng về gia đình Đa Minh, cho phép ta nối kết các chiều kích đó lại, cùng với nữ đan sĩ, nam nữ tu hoạt động, huynh đoàn giáo dân cũng như huynh đoàn linh mục, nhân danh việc rao giảng Tin Mừng, là sứ vụ chung phục vụ Nước Trời, trong sự tôn trọng và tính độc lập của mỗi ơn gọi riêng.

Đọc thêm